Báo cáo công tác đội tháng 12.

Download (DOC, 12KB)