Hoạt động chuyên môn

Báo cáo cuối tháng của Chuyên môn năm học 2017-2018

Báo cáo cuối tháng của Chuyên môn năm học 2017-2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TF1mhZ90Lvq3RXAUNaQs0MQ-84Svql0LFGx4EdXUHo0/edit?usp=sharing [...]

Bảng liệt kê Gmail cá nhân học sinh các lớp

Bảng liệt kê Gmail cá nhân học sinh các lớp

Mở trang này tại đường dẫn dưới đây: http://KH-PGDĐT của PGD&ĐT Đại Lộc về việc tổ chức hội thi GVDG cấp huyện năm học 2016-2017 [...]

Theo dõi nề nếp hoạt động của CB-GV-NV: NH: 2017-2018

Theo dõi nề nếp hoạt động của CB-GV-NV: NH: 2017-2018

Mở trang này tại đường dẫn dưới đây (Đối với những ai được chia xẻ): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ytTjm9Z2YS8Db5f5F4EncjnFCsX4F-N9nrRcECsxXC4/edit#gid=0 [...]

Báo cao đánh giá hằng tháng của các tổ Chuyên môn. NH: 2017-2018

Báo cao đánh giá hằng tháng của các tổ Chuyên môn. NH: 2017-2018

Mở báo cáo của tổ Toán-Tin-TD tại Link này:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEB11_Gt1npa5KhKW4QmHLLXuQ21S9PDpWWahc-Jjt4/edit#gid=111875914 Link tải báo cáo của tổ N.Văn-Sử-Địa:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X4editXOY25sdGbROu03TxbNHJUOB6URWAjib4wf61-dt-M/edit#gid=962679323 Mở báo cáo của tổ Lý-Hóa-Sinh-CNg tại Link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQnXmvHQ6dEhjYYXQdtivTukLZpxcvxME870Fx4i5Fk/edit#gid=962679323 Mở báo cáo của tổ T.Anh-Nhạc-MT tại Link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jz9Lr6l-qO9q19Mh0sA5QhyA5ms3YEgCqkFXO7wzhvE/edit#gid=962679323 [...]

Báo cáo hằng tháng công tác chuyên môn. NH: 2017-2018

Báo cáo hằng tháng công tác chuyên môn. NH: 2017-2018

Mở báo cáo tại đường link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TF1mhZ90Lvq3RXAUNaQs0MQ-84Svql0LFGx4EdXUHo0/edit#gid=111875914 [...]

Trang 1 / 212