Số ĐTDĐ cựu học sinh

Gửi thầy Châu,

Em dự định lên danh sách đầy đủ rồi mới gửi Thầy.

Nhưng hiện tại em mới bị mất hết số nên chưa gửi thầy đầy đủ được. Em tạm gửi thầy một số bạn em hay liên lạc. Chừng nào có đầy đủ em sẽ gửi thêm lại cho thầy.

Nguyễn Huệ 2000 – 2004 – Sài Gòn

Kỹ sư
090 699 49 84
090 997 89 74
Ngô Hoàng Thiên Vũ

Kỹ sư
0905550704
Văn Bá Thế

Dược sĩ
096 652 08 45
Nguyễn Thị Công

Dược sĩ + Giảng viên
0979032890
Nguyễn Thị Phương Mai

Trương Thanh Sang : 0989895409
Trà Quang Trinh 0903638038