Giới thiệu về nhà trường

DSC05642

I/ GIỚI THIỆU VỀ  NHÀ TRƯỜNG:

  1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập từ năm 1975 với tên trường cấp II Đại Lãnh trên cơ sở vật chất của trường Tiểu học Lộc Bình (Quận Thượng Đức cũ) có từ năm 1973. Năm 1978 trường được tách thành 2 trường: Trường PTCS Đại Lãnh I(nay là trường THCS Nguyễn Huệ ) tọa lạc tại thôn Hà Tân xã Đại Lãnh  & trường PTCS Đại Lãnh II, tọa lạc tại thôn Trung Đạo. Đến năm 1985 trường PTCS Đại Lãnh I chuyển địa điểm đến thôn Tịnh Đông Tây (thôn 14) xã Đại Lãnh, năm học 1989-1991 trường lại sát nhập với trường cấp 3 Đại Lộc 3 đồng thời tách cấp I ra khỏi cấp II và lấy tên là Trường cấp II&III Đại Lãnh. Đầu năm học1991 – 1992 trường lại tách cấp III ra riêng và lại nhập hai trường Phổ thông cấp II trên địa bàn xã Đại Lãnh( trường Unicef) thành một trường cấp II lấy trụ sở của trường Phổ thông cấp I Đại Lãnh I. Lúc này trường chính thức mang tên là trường THCS Nguyễn Huệ theo quyết định số 564/QĐ/UBND  ngày 23/8/1990 của UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 1991 trường  được Chuyển về cơ sở mới tại thôn Đại An xã Đại Lãnh. Đến năm 1999 vì số học sinh quá đông (41 lớp/TSHS 1827 ) nên một lần nữa trường lại tách làm hai trường: Trường THCS Nguyễn Huệ & Trường THCS Quang Trung; trường THCS Nguyễn Huệ gồm học sinh của xã Đại Lãnh và học sinh xã Đại Sơn; trường THCS Quang Trung gồm học sinh thôn Đại Mỹ(thôn 01) đến thôn Hoằng Phước Bắc( thôn 08). Đến đầu năm học 2001- 2002 trường THCS Nguyễn Huệ lại một lần nữa tách thành 2 trường: trường THCS Nguyễn Huệ và trường THCS Tây Sơn (địa điểm tại xã Đại Sơn, gồm học sinh của xã Đại Sơn). Đến năm 2004 do yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nên khuông viên trường được mở rộng thêm 3675m2 nâng tổng diện tích của trường thành 12.112m2. Ngày 03/11/2004 nhà trường được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004-2010 (Theo QĐ số 4685/QĐ- UBND ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam).

 

Từ khi thành lập đến nay, nhà trường mang tên qua các giai đoạn như sau:

* 1975-1978 : Trường cấp II Đại Lãnh

* 1978-1988 : Trường PTCS Đại Lãnh I

* 1988-1991 : Trường PT cấp II&III Đại Lãnh

* 1991 – nay : Trường THCS Nguyễn Huệ

  • Các Thầy Cô Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ:
Họ Tên Giai đoạn
Nguyễn Đình Quốc 1975 – 1976
Nguyễn Công Duyên 1976-1981
Nguyễn Nặc 1981 – 1983
Phan Thanh Hiền 1983-1985
Nguyễn Cơ 1985 – 1988
Lê Phước Xưng 1988 – 1991
Nguyễn Khánh Thạnh 1991 – 2002
Võ Hùng Phong 2002 – 2011
Nguyễn Đức Long 2011 – Đến nay
  • Số liệu CB,GV,NV và học sinh từ năm 1975 đến 1991:
NĂM HỌC Cấp 2 (số1 ĐLãnh) Cấp 2 (số2 ĐLãnh) Lớp- HS CB-GV-NV
TS-HS SL CB-GV TSHS SL CB-GV SL HS
1975- 1976 285 8 15 0 0 0 8 285 15
1976- 1977 272 7 12 243 6 11 13 515 25
1977- 1978 327 9 16 321 8 16 17 648 32
1978- 1979 450 11 21 408 10 20 21 858 41
1979- 1980 545 13 25 495 12 23 25 1040 48
1980- 1981 553 14 26 510 12 25 26 1063 51
1981- 1982 562 15 30 532 14 26 29 1094 56
1982- 1983 625 16 30 548 14 28 30 1173 58
1983- 1984 642 16 30 573 14 28 30 1215 58
1984- 1985 654 16 30 592 14 28 30 1246 58
     

 

  • Số liệu CB,GV,NV và học sinh từ năm 1991 đến nay:
Năm học Số lớp Số HS          CB,GV,NV/Nữ
200 1991-1992 13 575 29/15
200  1992 – 1993 14 592 28/15
200 1993 – 1994 15 654 29/15
200 1994 – 1995 18 862 32/15
200 1995 – 1996 22 1088 36/17
200 1996 – 1997 30 1430 43/24
200 1997 – 1998 36 1660 44/26
200 1998 – 1999 41 1827 50/29
        1999 – 2000 26 1119 40/27
200 2000-2001 28 1148 41/27
201 2001 – 2002 22 961 36/24
201 2002 – 2003 25 1045 45/28
201 2003 – 2004 26 1073 48/31
        2004 – 2005 26 1105 51/30
      2005 – 2006 26 1041 50/29
        2006 – 2007 25 992 50/35
        2007 – 2008 24 918 48/32
        2008 – 2009 22 860 49/36
         2009 – 2010 20 780 49/36
        2010 – 2011 19 685 43/30
      2011 – 2012 19 678 42/30
      2012 – 2013 17 643 41/30
       2013 – 2014 17 667 42/33
        2014 – 2015 18 650 46/33
        2015 – 2016 18 600 46/33

 

 

THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG CÁC NĂM QUA

Năm học Thành tích Hình thức khen
1991-1992 -Trường:  Xếp loại Khá

-Công đoàn: Xếp loại Khá

Chi đoàn:

-Liên Đội: Xếp loại Khá

1992- 1993 -Trường:  Xếp loại Khá

-Công đoàn: Xếp loại Khá

Chi đoàn: Xếp loại Khá

-Liên Đội: Xếp loại Khá

1993-1994 -Trường:  Xếp loại Khá

-Công đoàn: Trung bình

Chi đoàn:

-Liên Đội:  Mạnh

1994-1995 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững mạnh

Chi đoàn:  Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

1995-1996 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: Mạnh

-Liên Đội: xuất sắc

1996-1997 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

1997-1998 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

1998-1999 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

1999 -2000 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

2000-2001 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến xuất sắc

-Công đoàn: xuất sắc

Chi đoàn: Vững Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

-Bằng khen UBND tỉnh tặng

-Liên đoàn lao động huyện

 

 

2001-2002 -Trường:  :  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc

Chi đoàn: Vững Mạnh

-Liên Đội: Mạnh

– Giấy khen UBND huyện

-Liên đoàn lao động huyện

 

 

 

2002-2003 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến xuất sắc

-Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: khá

Bằng khen UBND tỉnh tặng
2003-2004 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: xuất sắc

2004-2005 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: khá

2005-2006 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: xuất sắc

Chi đoàn: khá

-Liên Đội: Mạnh

2006-2007 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: khá

2007-2008 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến

-Công đoàn:Vững Mạnh xuất sắc

Chi đoàn:Vững Mạnh xuất sắc

-Liên Đội:khá

2008-2009 -Trường:  Xếp loại Tiên tiến xuất sắc

-Công đoàn: xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: xuất sắc

Bằng khen UBND tỉnh tặng
2009-2010 -Trường:  Xếp loại tập thể lao động xuất sắc

-Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: xuất sắc

Bằng khen UBND tỉnh tặng

 

 

 

 

2010-2011 -Trường:  Xếp loại tập thể lao động xuất sắc

-Công đoàn: xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội: xuất sắc

Bằng khen UBND tỉnh tặng
2011-2012 -Trường: Xếp loại tập thể lao động Xuất sắc

-Công đoàn: xuất sắc

Chi đoàn: xuất sắc

-Liên Đội:khá

Bằng khen UBND tỉnh tặng
2012-2013 -Trường:  Tập thể LĐTT

-Công đoàn:

Chi đoàn:

-Liên Đội:

2013-2014 -Trường:  Tập thể LĐXS

-Công đoàn:

Chi đoàn:

-Liên Đội: VMXS

2014-1015 -Trường:  Tập thể LĐTT

-Công đoàn: Xuất sắc

Chi đoàn: Vững mạnh

-Liên Đội: VMXS

  • Chất lượng giáo dục của nhà trường trong các năm qua:
Năm Học lực

Khá,Giỏi (%)

Tốt nghiệp THCS (%) HS giỏi

cấp Huyện

HS giỏi

cấpTỉnh

Vị thứ
1999-2000 37 93,2 5 0
2000-2001 38,4 94 8 1
2001-2002 52,0 98,5 4
2002-2003 49,0 98,5 5
2003-2004 49,4 98,7 7
2004-2005 57,8 97,6 42
2005-2006 62,4 100 61
2006-2007 48,8 96,5 29
2007-2008 57,0 99,7 32
2008-2009 57,2 98,4 31
2009-2010 64,7 99,3 42
2010-2011 65,2 98,5 30 2 5
2011-2012 69,0 99,2 69 4 3
2012-2013 54 100 37 4 3
2013-2014 54,6 100 53 4 2
2014-2015 51 6 4

 

THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ TRONG CÁC NĂM QUA

 

Năm Thành tích Hình thức khen BT CBI BỘ
1999 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
     2000 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
2001 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
2002 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2003 -Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ – Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2004 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2005 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2006 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2007 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2008-2009 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2009 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2010 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Võ Hùng Phong
2011 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

-Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

 

-Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu

-Tỉnh ủy QNam tặng bằng khen

-Nguyễn Đức Long
2012 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
2013 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
2014 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long
2015 -Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 

– Huyện ủy Đại Lộc công nhận danh hiệu -Nguyễn Đức Long

DSC05579I/
DSC05655DSC05654DSC05582
DSC05658